HARI KIAMAT

Salam Hikmah...
Assalaamu'alikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Salam Sejahtera...

Sahabat Hikmah...
Setelah banyak bencana yang menimpa kita ...
Sebagian diantara kita banyak yang berpikir apakah ini tanda-tanda kiamat?

Paling tidak kita BISA MEMBAYANGKAN dan MEYAKINI.....
bahwa kiamat BISA dan PASTI akan terjadi...
Dan waktunya merupakan RAHASIA Allah...

Yang jelas pada intinya KIAMAT buat kita adalah....
Pada waktu Malaikat Pencabut Nyawa datang menghampiri kita...
Pada waktu Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam salah satu suratnya yaitu Surat Al-Haqqah:

001. Hari KIAMAT,

002. apakah hari kiamat itu?

003. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

004. Kaum Tsamud dan `Aad telah mendustakan hari kiamat.

005. Adapun kaum Tsamud maka mereka telah DIBINASAKAN dengan KEJADIAN yang LUAR BIASA,

006. Adapun kaum `Aad maka mereka telah DIBINASAKAN dengan ANGIN yang sangat dingin lagi amat kencang,

007. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum `Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong (lapuk).

008. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

009. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena dosa/kesalahan yang besar.

010. Maka (masing-masing) mereka MENDURHAKAI rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

011. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu (N. Nuh dan pengikutnya) ke dalam bahtera,

012. agar kami jadikan peristiwa itu PERINGATAN bagi kamu dan agar DIPERHATIKAN oleh telinga yang mau mendengar.

013. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

014. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

015. Maka pada hari itu terjadilah hari KIAMAT,

016. dan TERBELAHLAH LANGIT, karena pada hari itu LANGIT menjadi LEMAH.

017. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

018. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), TIADA SESUATUPUN dari keadaanmu yang TERSEMBUNYI (bagi Allah).

019. Adapun orang-orang yang DIBERIKAN kepadanya KITABNYA (buku catatan amal) dari sebelah KANAN, maka dia berkata: "AMBILLAH... BACALAH kitabku (ini)".

020. Sesungguhnya aku YAKIN, bahwa sesungguhnya aku AKAN MENEMUI HISAB terhadap diriku.

021. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang DIRIDLOI,

022. dalam SURGA yang tinggi.

023. Buah-buahannya dekat,

024. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan AMAL yang telah kamu KERJAKAN pada hari-hari yang TELAH LALU".

025. Adapun orang yang DIBERIKAN kepadanya KITABNYA dari sebelah KIRINYA, maka dia berkata: "Wahai ALANGKAH BAIKNYA KIRANYA TIDAK DIBERIKAN kepadaku kitabku (ini),

026. Dan aku TIDAK MENGETAHUI apa HISAB terhadap diriku,

027. Wahai kiranya KEMATIAN itulah yang MENYELESAIKAN segala sesuatu.

028. HARTAKU sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

029. Telah hilang KEKUASAANKU dariku"

030. (Allah berfirman): "PEGANGLAH dia lalu BELENGGULAH tangannya ke lehernya."

031. Kemudian MASUKKANLAH dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

032. Kemudian BELITLAH dia dengan RANTAI yang panjangnya tujuh puluh hasta.

033. Sesungguhnya dia dahulu TIDAK BERIMAN kepada Allah Yang Maha Besar.

034. Dan juga dia TIDAK MENDORONG (orang lain) untuk MEMBERI makan orang miskin.

035. Maka TIADA seorang TEMANpun baginya pada hari ini di sini.

036. Dan TIADA (pula) MAKANAN SEDIKITPUN (baginya) KECUALI dari DARAH dan NANAH.

037. TIDAK ADA yang MEMAKANNYA KECUALIi orang-orang yang BERDOSA.

038. Maka Aku BERSUMPAH dengan apa yang KAMU LIHAT.

039. Dan dengan apa yang TIDAK KAMU LIHAT.

040. Sesungguhnya AL-QUR'AN itu adalah BENAR-BENAR WAHYU (Allah yang diturunkan kepada) RASUL yang MULIA,

041. dan Al Qur'an itu BUKANLAH PERKATAAN SEORANG PENYAIR.
SEDIKIT SEKALI kamu BERIMAN kepadanya.

042. Dan BUKAN pula PERKATAAN TUKANG TENUNG.
SEDIKIT SEKALI kamu MENGAMBIL PELAJARAN daripadanya.

043. Ia adalah WAHYU yang DITURUNKAN dari TUHAN SEMESTA ALAM.

044. Seandainya dia (Muhammad) MENGADA-ADAKAN sebagian perkataan atas (nama) Kami,

045. Niscaya BENAR-BENAR kami PEGANG dia pada TANGAN KANANNYA.

046. Kemudian BENAR-BENAR Kami POTONG URAT TALI JANTUNGNYA.

047. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

048. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu BENAR-BENAR suatu PELAJARAN bagi orang-orang yang BERTAKWA.

049. Dan sesungguhnya kami BENAR-BENAR MENGETAHUI bahwa di antara kamu ada orang yang MENDUSTAKAN (nya).

050. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu BENAR-BENAR MENJADI PENYESALAN bagi orang-orang KAFIR (di akhirat).

051. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu BENAR-BENAR KEBENARAN yang DIYAKINI.

052. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.

Subhanallah....semoga menambah keimanan kita kepada hari KIAMAT
Dan menambah KEIMANAN kita kepada AL-QUR'AN...
Karena dengan TIDAK ADA NABI LAGI...
BUKAN berarti TIDAK ADA WAHYU LAGI...
WAHYU ALLAH akan tetap ada ....sampai hari KIAMAT...
Dan ITULAH AL-QUR'AN..

"Sesungguhnya Kami-lah yang MENURUNKAN Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar MENJAGANYA." (QS. 15:9)

Wallahu a'alam bishowab

wassalam

OFA

Comments

Popular posts from this blog

Mengingat Mati

TAUBAT dan KASIH SAYANG ALLAH SWT

SAKARATUL MAUT